Çözümlerimiz İletişim EN

Google Kubernetes Engine Piyasada En Güvenilir Kubernetes Araçlarından Birisi Olduğunu İspatladı

 

Kubernetes, 2014 yılında Google tarafından açık kaynak olarak sunuldu ve o zamandan beri, konteyner uygulamaları dağıtmak ve çalıştırmak için fiili standart haline geldi. Aynı dönemde Google bugün en önemli bulut hizmetlerinden biri olan Kubernetes Engine GKE ürününü piyasaya sürdü.


Yıllar sonra Google, GKE ve Kubernetes’i konteyner uygulamaları yönetmenin en iyi yolu haline getirmeye kendini adamayı sürdürdü. Bu nedenle müşteriler, GKE’nin geliştirici dostu olmasını, olağanüstü ölçeklenebilirliğini, sağlamlığını ve taşınabilirliğini seviyor. Bu sebeple Google, konteyner uygulamalarla ilgili 15 yıllık deneyimine dayanarak Kubernetes açık kaynak deposuna en büyük mühendislik katkısını veren paydaş olmaya devam ediyor.


Bu yılın Nisan ayında Gartner Google Kubernetes Engine (GKE) çözümü üzerine bir puanlama çalışması yaptı (Solution Scorecard for Google Kubernetes Engine – Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2021- ID G0074204) ve GKE bu çalışmada 100 üzerinden 92 puan alarak, piyasada en güvenilir Kubernetes araçlarından birisi olduğunu ispatladı. Bu puanlama çalışması yine Gartner tarafından 2020 yılında yayınlanan “Gartner’s 105-point Solution Criteria for public cloud Kubernetes services” raporunda yer alan gerekli, isteğe bağlı ve tercih edilen özellikler sınıflandırmalarını dikkate alıyor. Gartner bu çalışmayı üretici anketlerine veya briefing’lerine, herkese açık kaynaklara ve Google Kubernetes Engine’i kullanan Gartner müşterileriyle olan anket, görüşme ve etkileşimlere dayandırıyor. Sonuç olarak objektif, kullanıcı deneyimine dayanan bir puanlama sistemi oluşturulmuş.Bu çalışmada 5 ana madde altında toplanan özelliklerin gerekli olan, isteğe bağlı ve tercih edilen özellikler içerisinde GKE’nin sonuçlarını aşağıdaki tabloda görebiliriz.GKE çözümünün rakiplerine göre güçlü olduğu yönler olgunluk (maturity), ölçeklenebilirlik (scalability), yaşam döngüsü yönetimi (life cycle management), loglama ve izleme işlevlerinin güçlü entegrasyonu (Strong integration of logging and monitoring functions) ve çoklu küme yönetimi (Multicluster management) olarak ortaya çıkıyor. Buna karşı zayıf yönleri ise dosya hizmeti entegrasyonu (File service integration) ve Worker Node Hardware olarak belirtilmiş.


ÖNE ÇIKANLAR


  • GKE gerekli özelliklerin %92’sini, isteğe bağlı özelliklerin %91’ini ve tercih edilen özelliklerin %91’ini karşılayarak toplamda 100 üzerinden 92 puan aldı.
  • GKE, piyasadaki en olgun bulut tabanlı Kubernetes hizmetlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kubernetes için açık kaynak koduna en çok katkıda bulunan Google, mimarisinde ve uygulamasında derin bir uzmanlığa sahip ve GKE, hızlı küme sağlama için basit bir operasyonel deneyim, olağanüstü ölçeklenebilirlik ve mükemmel yanıt verme özelliğini sunuyor.
  • Google tarafından sunulan Anthos Config Management gibi GKE tabanlı işlevler, kullanıcıların buluttaki GKE kümelerinde merkezi olarak tanımlanabilmeleri ve ardından diğer konumlarda çalışan GKE kümelerine çoğaltılabilmeleri için politika tanımlarını birleştirmelerine olanak tanır. Bu yetenek, Kubernetes’in hibrit ve çoklu bulut dağıtımı, çoklu kiralama veya kullanılabilirlik amaçları için dağıtılmış Kubernetes kümelerinin ölçeklenebilir yönetimi için özellikle değerlidir.

ÖNERiLER


Bulut sağlayıcılarını değerlendirmek, karşılaştırmak ve seçmekten sorumlu altyapı ve operasyonlar (I&O) teknik uzmanları şunları yapmalıdır:


  • Kuruluşunuz Kubernetes konusunda derin bir uzmanlığa sahip değilse ve Kubernetes kümelerinin olabildiğince hızlı ve kolay bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olacak bir bulut platformundan yararlanmak istiyorsanız GKE’yi araştırın.
  • Bulutta ve şirket içi konteyner uygulamalarını düzenlemek için tek bir platform arıyorsanız ve konteyner uygulamaları için stratejik olarak Google Cloud’u benimsemeye hazırsanız GKE’yi seçin.
  • GKE’yi özellikle birçok kiracının aynı Kubernetes altyapısını paylaşmak zorunda olduğu kullanım durumları için inceleyin. GKE, bu senaryo için çok yüksek ölçeklenebilirlik aralıkları, entegre günlük kaydı ve izleme işlevleri, paylaşılan kümeler için kullanım ölçümü ve maliyet görünürlüğü ve çok kümeli yönetim uzantıları dahil bir dizi operasyonel avantaj sunuyor.

SONUÇ

Google Kubernetes Engine, Google Cloud Platform’da (GCP) Kubernetes ile konteyner uygulamaları düzenlemek için yönetilen bir konteyner orkestrasyon hizmetidir. Google, bulut tabanlı konteyner hizmetlerinin öncülerinden biridir. Google’ın konteyner hizmeti GKE, Ağustos 2015’te genel kullanıma sunuldu. GKE, temel altyapı olarak Google Compute Engine’i (GCE) kullanıyor. Google Container Registry, özel bir konteyner kayıt hizmetidir. Google Cloud ayrıca Anthos Service Mesh’i yönetilen bir hizmet ağı olarak duyurdu.


Google Cloud tarafından Nisan 2019’da piyasaya sunulan Anthos, konteyner uygulamalar oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için bir uygulama modernleştirme platformudur. Anthos’un temel bileşenleri Google tarafından yönetilen Kubernetes, hizmet ağı ve yapılandırma yönetimidir. Anthos bileşenlerinin tümü, bulutta ve şirket içinde tek tip bir uygulama çalışma zamanı platformu/ortamı sağlamak için şirket içi (VMware vSphere’de), Google Cloud’da ve AWS veya benzeri herhangi bir bulut sağlayıcıda da çalışabilir. Tüm bu birbirini tamamlayan, kullanıcıyı herhangi bir platforma mecbur bırakmayan böylece hem otomasyon hem esneklik hem de ölçeklenebilirlik kazandıran özellikler Google çözümlerini diğerlendiren ayırıyor ve öne çıkarıyor.

 

Yayınlanma Tarihi: 01.10.2021