Müşterilerimiz İletişim EN

Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikalarımız

Kalite Politikası

 • Bilişim sektöründe mobil ve web tabanlı yazılım geliştirme hizmeti sunarak, müşterilerimize doğru bilgi ve kaliteli hizmet sağlamak
 • Kalite standartlarımızı en yüksek seviyede tutmak ve yasal gereklilikleri sonuna kadar yerine getirmek
 • Uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmet vererek öncü ve yenilikçi bir firma olmak
 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken, gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak
 • Müşteri ihtiyaçlarının uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanmasını sağlamak
 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatları doğru analiz ederek müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak
 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve kendimizi sürekli iyileştirmek

Bilgi Güvenliği Politikası

 • Bilgi ile ilgili riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmek için, bilgi paylaşımı olanağı veren bir mekanizma olmak
 • İş sürekliliği planı, veri yedekleme prosedürleri ile virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınmak
 • Erişim kontrolü ve bilgi güvenliği ihlallerini bildirmek

Bu maddelerin her birini, kontrol hedefleri yazılı politikalar ve prosedürler ile destekler ve uygularız.

Kartaca yönetimi, kurumun yasal, düzenleyici uygunluğunu korumak amacıyla, kurum çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve sanal bilgi varlıklarını koruma taahhüdünde bulunmuştur.

“Kalite Yönetim Sistemi” konusunda ISO 9001:2015 ve ISO 19011, ” Bilgi Güvenliği ” konusunda da ISO 27001 sertifikalarımız mevcuttur.