Müşterilerimiz İletişim EN

Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği için Çoklu ve Hibrit Bulut
Özetle;

Şirket içi altyapılara sahip geleneksel yapıdaki kurumların felaket kurtarma ve iş sürekliliği konusunda karşılaştığı zorluklardan bazıları nelerdir?

Geleneksel planların uygulama ve bakım açısından karmaşık yapıda olması ve ciddi seviyede kaynak ve uzmanlık gerektirmesi | Mevcut yapıdaki ölçeklenebilirlik seviyesinin hızla büyüyen kurumların ihtiyaçlarını karşılayamaması | Donanım ve yazılım için yüksek sermaye harcaması gereksinimi | Esneklik ve çevikliğin sınırlı olması; değişen iş gereksinimlerine uyum sağlayamaması ve farklı felaket türlerinin üstesinden gelmeyi güçleştirmesi | Verimlilik ve gelir kaybına neden olan uzun felaket kurtarma süreleri | Coğrafi kapsamın sınırlı olması nedeniyle bölgesel felaketlerde ve kesintilerde yetersiz kalınması | Saha dışı korumanın yetersiz kalması nedeniyle felaket durumunda iş sürekliliğinin sağlanamaması | Yedekleme özelliğinin çok sınırlı olması veya hiç olmaması

Kurumlar çoklu bulut ve hibrit bulut çözümlerine yönelerek neyi iyileştirebilir?

Kurumlar, geleneksel altyapılarını çoklu ve hibrit bulut çözümleriyle değiştirerek, verilerinin ve sistemlerinin çok daha iyi şekilde korunmasını sağlar, tek nokta hatası riskini azaltır, felaket kurtarma ve iş sürekliliği kabiliyetlerini geliştirerek sonunda “antikırılgan” hale gelir.

Çoklu ve hibrit bulutun felaket kurtarma ve iş sürekliliği açısından sağladığı en önemli faydalar nelerdir?

Çeşitlendirme | Esneklik | Maliyet avantajı | Yasal uyumluluk

Yazan: Gizem Terzi Türkoğlu

Yayınlanma Tarihi: 30.01.2023