Müşterilerimiz İletişim EN

Finansal Hizmetler Sektöründe Buluta Geçişin Önündeki Engelleri AşmakÖzetle;

Bulutun finansal hizmetler sektörüne getirdiği en önemli avantajlar nelerdir?

Cloud transformation: Key takeaways for financial services firms” (Bulut dönüşümü: Finansal hizmet firmaları için önemli çıkarımlar) başlıklı PwC makalesi, bulutun finansal hizmetler sektörüne getirdiği avantajlar arasında daha hızlı iş değeri sunumu, inovasyonun ölçeklenmesi, neredeyse gerçek zamanlı veri işleme, ileri seviyede müşteri deneyimi, daha fazla iş çevikliği ve sürekli dönüşüm kapasitesinin altını çizmektedir.

Finans kurumları açısından bulutun en kolay ispatlanır BT getirisi nedir?

Finans kurumları açısından ispatlanmış bir BT getirisi olarak CapEx’ten OpEx modeline geçişten bahsedebiliriz. Geleneksel olarak, coğrafi büyüme, yüksek ön ödemeli CapEx (sermaye harcaması) gerektirir. Kurum içi (on-prem) bir model, CIO/CTO’nun birkaç yılda bir yüksek maliyetli BT donanımına yatırım yapması ve bu varlıkların faydalı ömürleri boyunca amortismana tabi tutulması demektir. Bulut modelinde ise bu sermaye harcamalarının yerini bulut hizmeti sağlayıcılarına yapılan kullanıma dayalı aylık ödemeler alır. Bulut tabanlı teknolojilere geçiş, kurumları donanımsal sınırlamalardan kurtarır; inovasyonu teşvik eden ve müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanan esnek OpEx (işletme giderleri) modelini benimsemelerini sağlar.

Bir buluta geçiş programının finansal hizmetler sektöründe işe yaraması için neler gerekir?

Bir buluta geçiş programının finansal hizmetler sektöründe işe yaraması için, program eski uygulamaların modernizasyonuna dair ayrıntılı bir strateji içermelidir. Aksi takdirde, eski sistemlerin bakımı önemli bir mali yük haline gelecek, yüksek teknolojili sistemleri entegre etmenin önünde bir engel oluşturacak ve bulutun getireceği faydaları ortadan kaldıracaktır. Başarının uzun vadeli olması için, genel şirket stratejisini destekleyen ve şirketi uçtan uca kapsayan net şekilde dokümante edilmiş bir bulut stratejisine ihtiyaç vardır. Finansal kurumlarda buluta geçiş, üst düzey yönetici himayesi gerektiren, kültür değişimi ile desteklenen ve kurum genelini kapsayan bir proje olarak ele alınmalıdır. Kendi başına bir BT projesi gibi değil, işi geliştirecek ve inovasyonu yürütecek bir altyapı platformu olarak uygulanmalıdır. Bulut yönetişimi, yönetmeliklerin gerektirdiği sınırlar dahilinde kalırken; bilgi güvenliği, maliyet yönetimi, dış kaynak risk yönetimi ve yenilikçi veri uygulamaları ile ilgili tüm çalışmaları içermelidir.

Yazan: Gizem Terzi Türkoğlu

Yayınlanma Tarihi: 11.11.2022