Müşterilerimiz İletişim EN

MariaDB Nedir, Ubuntu’ya Nasıl Kurulur?

MariaDB bir RDBMS’dir. Yani “İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi”. MySQL’den çatallanarak geliştirilmeye başlanmıştır.

 

MySQL’i Sun satın aldıktan bir süre sonra, Sun firmasını da Oracle satın alıyor. Bu da MySQL’in, Oracle’ın kararlarına göre şekilleceğini gösteriyor. MySQL’in ilk geliştiricileri tarafından “Monty AB” çatısı altında, özgür yazılım olarak MySQL çatallanıyor ve MariaDB adıyla yola devam ediyor.

 

İlk Bakışta Özellikleri:

* GNU Genel Kamu Lisansı ile lisanslanmış.

* Adının Maria olmasının sebebi ise, MySQL’in yaratıcısı olan Monty Widenius’un 2.kızının adının Maria olması. (İlk kızının adı da My)

* Geliştirmesi ve bakımı topluluk tarafından sürdürülüyor.

* MySQL ile bire-bir yer değiştirebilen MariaDB, pek çok kütüphane kodlarının ortak olması nedeniyle tüm MySQL komutlarını tanır ve MySQL arayüz metotlarını destekler.

* Google, English Wikipedia, WordPress; MariaDB kullanıyor.

 

Ek Özellikler:

– “Grup commit” ile daha hızlı ve güvenli replikasyon. (ACID)

– Gereksiz karakter kodlama dönüşümleri yok, hız artışı var.

– Eklentilenebilir doğrulama yapısı

– Sanal ve her satır için dinamik kolon

– Daha geniş kullanıcı istatistikleri

 

MySQL’in Diğer Çatalları:

Drizzle: Bulut kullanımı için daha küçük, hafif ve hızlı bir MySQL hedefi.

Percona: MySQL ile birebir uyumlu, daha iyi istatistik, performans ve kararlılık hedefliyor.

OurDelta: MySQL ve MariaDB için bir yama seti.

 

Ubuntu 14.04 Mariadb-Server kurulumu:

 

MariaDB için gerekli olan software-properties-common paketini kurmalıyız.

 

$sudo apt-get install software-properties-common

 

MariaDB’nin bulunduyu paket deposunun anahtarını eklemeliyiz

 

$sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:800xcbcb082a1bb943db

 

Ardından MariaDB’nin paket deposunu eklemeliyiz.

 

$sudo add-apt-repository ‘deb http://mirror.jmu.edu/pub/mariadb/repo/5.5/ubuntutrusty main’

 

Yerel paket depomuzu güncellemeliyiz.

 

$sudo apt-get update

 

Şimdi paketi indirebiliriz.

 

$sudo apt-get install mariadb-server

 

MariaDB yapısını oluşturmak için çalışan mysql’i durdurup ardından “mysql_install_db” demeliyiz. Yeniden başlatalım.

 

$sudo service mysql stop

$sudo mysql_install_db

$sudo service mysql start

 

Yapı oluştuktan sonra test tabloları ve anonim kullanıcılar oluşturmak için “mysql_secure_installation” demeliyiz. Komut çıktısında birkaç soruya göre yapılandırma yapmalısınız.

 

$sudo mysql_secure_installation

 

“”””””In order to log into MariaDB to secure it, we’ll need the current password for the root user. If you’ve just installed MariaDB, and you haven’t set the root password yet, the password will be blank, so you should just press enter here. Enter current password for root (enter for none):

OK, successfully used password, moving on…

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have a root password set, so you can safely answer ‘n’.

Change the root password? [Y/n] y

New password:

Re-enter new password:

Password updated successfully!

Reloading privilege tables..

… Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MariaDB without having to have a user account created for them.

This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment.

Remove anonymous users? [Y/n]

… Success!

Normally, root should only be allowed to connect from ‘localhost’. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n]

… Success!

By default, MariaDB comes with a database named ‘test’ that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n]

– Dropping test database…

… Success!

– Removing privileges on test database…

… Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately. Reload privilege tables now? [Y/n]

… Success!

Cleaning up…

All done! If you’ve completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!”””””””

 

MariaDB versionuna bakmak için:

 
 

MariaDB kosola baglanmak için:

 
 

MariaDB yardım ile yapabileceklerimizi görebiliriz:

 
 

** MariaDB projelerini incelemek isterseniz, buraya bakabilirsiniz.


Yazan: Kartaca