Müşterilerimiz İletişim EN

Percona Server Nedir, Ubuntu 14.04’e Nasıl Kurulur?

Percona Server, ilişkisel veritabanı yönetimi için kullanılan bir araç. MySQL’in bir çatalı ve özgür olarak geliştiriliyor. Linux dağıtımı ile birlikte gelen MySQL’den daha fazla performans ve ölçeklenebilirlik vaad ediyor. InnoDB veMySQL konusunda uzman kişiler tarafından geliştirilen percona server MySQL ile aynı init betikleri ve komut satırını kullanıyor.

 

* Genel Kamu Lisansı ile lisanslanmış (v2).

* MySQL’in InnoDB depolama motoru yerine XtraDB kullanıyor.

* Açık kaynak olarak verdikleri bu ürün ile birlikte dilerseniz paralı destek ve hizmet alabiliyorsunuz.

 

Eğer sistemimizde kurulu MySQL varsa sorun değil, Percona Server gerekli değişiklikleri yapıyor ve hem verileri hem de /etc/mysql/my.cnf yapılandırmamızı koruyor.

 

Kurulum İçin Paket Yöneticisi Yapılandırması

Ubuntu ve Debian için Percona Server’ı kolayca kurabileceğimiz yansılar hali hazırda mevcut. /etc/apt/sources.list dosyamızı açalım ve yansılarımızı satırın sonuna ekleyelim.

 

$sudo vim /etc/apt/sources.list

 
deb http://repo.percona.com/apt quantal main
deb-src http://repo.percona.com/apt quantal main

Percona paketlerini Ubuntu yansılarından güncellenmemesi için işaretleyelim.

 

$sudo vim /etc/apt/preferences.d/00percona.pref

Package: * Pin: release o=Percona Development Team Pin-Priority: 1001

 

Yerel depomuzu güncelleyelim.

 

$ sudo apt-get update

 

Percona Server Kurulumu

 

Aşağıdaki komut ile Percona Server’ı kurabiliriz:

$ sudo apt-get install percona-server-server-5.5 percona-server-client-5.5

New password for the Percona Server “root” user:

Repeat password for the Percona Server “root” user:

 

MySQL konsola geçerek versiyonumuzu kontrol edebiliriz:

# mysql -u root -p

Enter password:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 42

Server version: 5.5.29–29.4 Percona Server (GPL), Release 29.4

Copyright © 2000, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.

mysql>

 

** Percona Server Benchmark testlerine Benchmark: MySQL 5.5 vs. Percona Server 5.5 adresinden bakabilirsiniz.

 

** Veritabanı yönetim sistemlerinin ayrıntılı karşılaştırması için burayı inceleyebilirsiniz.

 

Kolaylıklar.


Yazan: Kartaca