Müşterilerimiz İletişim EN

Siloları Yıkmak ve Veri BütünlüğüÖzetle;

Veri silosu nedir?

“Veri silosu” bir kurumdaki bazı grup veya gruplarca erişilebilen, ama aynı kurumdaki diğer kişiler tarafından kolayca veya tamamen erişilemeyen, bir veri grubu olarak tanımlanabilir. Bu anlamda çiftçilerin farklı tahıl ürünlerini depoladığı silo veya ambarlara benzetilebilir.

Veri siloları nasıl oluşur?

Organizasyonlardaki İK, Finans, Satış vb. gibi farklı departmanlarda genellikle operasyonel olarak farklı bilgi setlerine ihtiyaç duyulduğu için, bu departmanlar verilerini çoğunlukla “veri siloları” olarak adlandırılan birbirinden ayrı yerlerde saklama eğilimindedir.

Veri silolarının genişlemesinin zararı nedir?

Veri varlıklarının miktarındaki ve çeşitliliğindeki artışla birlikte, veri siloları sürekli olarak genişleyerek departmanlar arasında bilgi paylaşımı ve işbirliği önünde engeller yaratır. Ayrıca, çeşitli departmanların verileri birbiriyle çakışarak, tutarsızlıklara ve genel olarak düşük veri kalitesine neden olur. Yanlış yapılandırılmış veriler, konsolide raporlarda hatalara neden olabilir ve veriye dayalı olarak gerçek zamanlı karar vermeyi engelleyebilir.

Veri silolarını yok etmenin en etkili yolu nedir?

Siloları yok etmenin en etkili yolu, tüm veri türlerini ve formatlarını konsolide ederek ve gizlilik ve güvenlik için farklı erişim seviyeleri sunarak, tüm kurumsal verileri bulut tabanlı bir merkezi veri havuzunda (veri ambarı veya veri gölü gibi) toplamaktır. Uygun şekilde kurulduğunda, teknoloji veriye dayalı bir kültürü kolaylaştırır. İşletmeler, işbirliğini ve iletişimi kolaylaştıran bir veri ortamına ihtiyaç duyar. Verilerinizi demokratikleştirmek için bir bulut sistemden faydalanabilirsiniz.  

Yazan: Gizem Terzi Türkoğlu

Yayınlanma Tarihi: 03.11.2022