Müşterilerimiz İletişim EN

Verilerinizin Potansiyelini Sonuna Kadar Kullanmanın Yolları

 

Özetle;

İşletmelerin karşılaştığı veriyle ilgili zorluklar nelerdir?

Toplanan verileri etkili kullanamamak, işletmelerinde dijital dönüşümü tam olarak benimseyemeyen her ölçekten işletme için uzun süredir devam eden bir sorundur. Bu işletmeler genellikle veri silolarına veya eski ve birbirine benzemeyen sistemlere sahiptir, ya da yetersiz araç ve yazılım kullanırlar. Bu da verileri erişilebilir ve kullanılabilir bir şekilde toplamayı, depolamayı ve düzenlemeyi giderek zorlaştırır. Tek yerden yönetilen modern bir analitik veri platformunun olmaması ve verilerin etkin bir şekilde kullanılamamasının sonuçları sektörden sektöre değişmektedir.

Veri gölü nedir?

Veri gölleri, basit bir ifadeyle, büyük miktarlarda yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri depolamak, işlemek ve güvence altına almak için tasarlanmış merkezî depolardır. Veri gölleri, verileri kendi yerel formatında depolayabilir ve boyut sınırlaması olmaksızın herhangi bir veri çeşidini işleyebilir.

Veri ambarı ile veri gölü arasındaki bazı temel farklar nelerdir?

Yanıtlanması için önceden tanımlanmış bir dizi soru için daha uygun olan veri ambarlarından farklı olarak, veri gölleri, işlenmemiş ve filtrelenmemiş verileri orijinal formatında depolar. Bu, kullanıcılara önceden ayarlanmış içgörü sunmak yerine birden çok veri türünü keşfetmesine olanak tanır.

Herhangi bir ölçekteki işletmeler için veri göllerinin başlıca faydaları nelerdir?

Veri göllerinin, tüm verileri depolamak için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olmasının yanı sıra, her ölçekteki işletmeye veri demokratikleştirme, basitleştirilmiş veri yönetimi ve hızlandırılmış makine öğrenimi gibi belirli faydaları vardır.

Yazan: Osman Avcı

Yayınlanma Tarihi: 08.09.2022