Müşterilerimiz İletişim EN

Buluta Geçiş için Kontrol Listesi


Özetle;

Buluta geçiş için neden uzun vadeli bir stratejiye ihtiyaç vardır?

Buluta geçiş sürecini sadece kısa vadeli faydalara odaklanarak yürüten kurumlarda, kaçınılmaz şekilde uzun vadeli zorluklar ortaya çıktığını görürüz. Buluta yönelik bu kısa vadeli yaklaşım, kurumların bulutun getirebileceği değerin önemli bir kısmını kaçırmalarına neden olmaktadır.

IT departmanları, net bir bulut stratejisi ve sağlam bir mimari olmadan en kolay olacağını düşündükleri iş yüklerini içeren bir dizi uygulamayı buluta taşıdıklarında, işletmeler ortaya çıkan hasarlardan kurtulmak için bulut mühendisleri ve mimarları işe almak zorunda kalırlar. Bu da onları artan personel sayısı gibi beklenmedik maliyetlerle karşı karşıya getirir.

Sağlam bir temel üzerine kademeli olarak inşa edilen bir bulut altyapısı, işletmelerin istenmeyen sonuçları ve maliyetleri önlemesine yardımcı olur; dijital dönüşümlerini sorunsuz ve sürdürülebilir kılar

Buluta taşıyacağınız bileşenleri nasıl önceliklendirebilirsiniz?

Geçiş, ideal olarak, iş operasyonlarını kesintiye uğratmadan seçilen iş yüklerini sırayla taşıyarak gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, diğer bileşenler çalışmaya devam ederken belirli iş yüklerine öncelik vermeniz gerekir.

Şirketin genel operasyonları için önemli bir risk oluşmaması açısından işiniz için önemli olmayan (7/24 çalışması gerekmeyen) uygulamalara yönelik iş yükleriyle başlayın. Bu tip uygulamalara bazı örnekler; dönemsel uygulamalar ve eğitim veya demo ortamları olarak sıralanabilir.

7/24 çalışan, ancak iş için elzem olmayan ve operasyonel işlevselliği tehlikeye atmayan düşük riskli uygulamalarla devam edin.

İş açısından kritik uygulamalarla sonlandırın. Bu uygulamaları, minimum kesinti ile başarılı bir şekilde taşımak en fazla teknik uzmanlığa ihtiyaç duyulan kısım olduğundan, bu adım diğerlerine göre zordur.

Geçişten önce ne tür bir bulut mimarisi tasarlamanız gerekir?

Ölçeklenebilir, yüksek erişilebilirliğe sahip ve dayanıklı bir mimari tasarlayın. Mimarinizde otomatik ölçeklenebilir bileşenleri seçmek çok önemlidir. Bu şekilde, uygulamalarınız yükteki artış veya azalışlara bağlı olarak otomatik olarak genişleyebilir/daralabilir, trafikteki ani artışların üstesinden gelebilir ve kaynak ihtiyacı daha düşük olduğunda maliyetleri azaltabilir. Bu esneklik, değişen iş ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamanın anahtarıdır. İşlem kaynaklarını dağıtmak, yük dengeleyici kullanmak, verileri yedeklemek ve mümkün oldukça yönetilen servisleri tercih etmek önerilmektedir.Bir sunucu çalışır durumda olmasa bile sistemin çalışır durumda kalması için mimarinizdeki tüm servislerin yedekli çalışması gerekir. Felaket kurtarma için sistem yedeklemesi ve servis yedeklemesinin yanı sıra çok konumlu bir yedeklemeyi de düşünmelisiniz.

Yazan: Gizem Terzi Türkoğlu

Yayınlanma Tarihi: 20.10.2022