Müşterilerimiz İletişim EN

dj-stripe ile Django ve Stripe Entegrasyonu

django

Django projelerinde hangi ödeme kütüphanelerinin kullanıldığını araştırırken dj-stripe’yi inceleme fırsatım oldu. Projenize bir ödeme sistemi entegre edecekseniz, abonelik yönetimi (subscription management) veya tek birim satın alma (single-unit purchase) gibi özelliklere ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle SaaS projeleri için, abonelik yönetimi oldukça önemli ve zaman alıcı bir konu ve dj-stripe bu konuda çözüm sunuyor.


Ön Gereksinimler: • Bir Django projesi (Django versiyonu>= 2.2)
 • Python versiyonu >= 3.6
 • Kullanıma hazır bir Stripe projesi

Kurulumpip install dj-stripe


Sonra djstripe’ı INSTALLED_APPS’e ekliyoruz:


INSTALLED_APPS=(</br>
  ...</br>
  "djstripe",</br>
  ...</br>
)


ve urls.py’e ekliyoruz.


path("stripe/", include("djstripe.urls", namespace="djstripe"))


Stripe Ayarları


Webhooks (Web kancaları)Webhook endpoint’lerini Stripe Dashboard’da Developers > Webhooks adresinde bulabilirsiniz. Stripe Dashboard’da bir webhook endpoint oluşturduktan sonra, whsec_ ile başlayan webhook secret key’inizi alın.Ekran Görüntüsü — https://dashboard.stripe.com/webhooks

API Keys (API Anahtarları)

Ekran Görüntüsü — https://dashboard.stripe.com/apikeys

Stripe public ve secret key’lerini Developers > API Keys menüsünden alıp, .env dosyamıza ekliyoruz. settings.py dosyamız aşağıdaki gibi olmalı:


STRIPE_LIVE_PUBLIC_KEY = os.environ.get("STRIPE_LIVE_PUBLIC_KEY", "<your publishable key>")
</br>STRIPE_LIVE_SECRET_KEY = os.environ.get("STRIPE_LIVE_SECRET_KEY", "<your secret key>")
</br>STRIPE_TEST_PUBLIC_KEY = os.environ.get("STRIPE_TEST_PUBLIC_KEY", "<your publishable key>")
</br>STRIPE_TEST_SECRET_KEY = os.environ.get("STRIPE_TEST_SECRET_KEY", "<your secret key>")
</br>STRIPE_LIVE_MODE = False
</br>DJSTRIPE_WEBHOOK_SECRET = "whsec_xxx"


STRIPE_LIVE_MODE False ikendj-stripe test key’lerinizi kullanır.


PlansEkran Görüntüsü — https://dashboard.stripe.com/products/create

Name” alanı zorunludur. Ben 3 günlük ücretsiz deneme opsiyonu ile beraber tekrarlanan (recurring) bir plan yarattım.


dj-stripe tabloları oluşturmak, mevcut müşterileri Stripe’ta oluşturmak ve oluşturulan planları Stripe’den dj-stripe tablolarına taşımak için aşağıdaki komutları çalıştırın:


python manage.py migrate</br></br>python manage.py djstripe_init_customers</br></br>python manage.py djstripe_sync_plans_from_stripe


EventsMüşterinize e-posta ile ödemesinin başarısız olduğunu bildirmek veya aboneliğinin x gün içerisinde sona ereceğini hatırlatmak isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda, Stripe Dashboard’da dinlemek istediğiniz event’leri seçerek, her biri için bir listener method uygulamanız gerekir.


Developer > Webhooks sayfasında event’lerinizi seçin.


Ekran Görüntüsü — https://dashboard.stripe.com/webhooks/we_xxx

Şimdi müşterinin aboneliğini sonlandırmasıyla ilgili event’ler için bir endpoint yaratalım:


<strong class="ke ki">from</strong> <strong class="ke ki">djstripe</strong></br><strong class="ke ki">import</strong> webhooksfrom <strong class="ke ki">django.core.mail </strong>import <strong class="ke ki">send_mail@webhooks.handler</strong>("customer.deleted")</br>
<strong class="ke ki">def</strong> customer_deleted_event_listener(event, **kwargs):
  </br>send_mail(
  </br>'Subscription Deleted',
  </br>'See ya! 👋',
  </br>'from@example.com',
  </br>['to@example.com'],
  </br>fail_silently=<strong class="ke ki">False</strong>,
</br>)


Müşteri bilgisini, event değişkeninin içerisinde bulabilirsiniz.


CheckoutCheckout, Stripe’de barınan ve kolayca ödeme alabileceğiniz güvenli bir sayfa sunar. Çoklu cihaz desteği bulunur ve dönüşümü artırmaya yardımcı olur.


Daha fazla bilgi için >> https://stripe.com/docs/payments/checkout


Stripe Checkout kullanırken, eğer bir SaaS uygulama API’si entegre ediyorsanız, ödeme adımında plan name, customer id gibi bazı müşteri bilgilerinin olduğu bir “Stripe” oturumu oluşturmalısınız.


customer = Customer.objects.get(subscriber=request.user)
stripe.api_key = STRIPE_SECRET_KEY
session = stripe.checkout.Session.create(
customer=customer.id,
payment_method_types=['card'],
subscription_data={
'items': [{
'plan': request.data["plan"],
}],
},
success_url='http://example.com/success',
cancel_url='http://example.com/cancelled',
)

data = {
"session_id": session.id
}return JsonResponse(data, status=200)


session_id yarattıktan sonra, bunu istemci uygulamanıza aktarın.


İstemcide ödeme adımlarını uygulamadan önce Stripe.js dosyasını içe aktarmalıyız.


Aşağıdaki satırı .html dosyamıza ekliyoruz:


<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>


Stripe nesnesini oluşturuyoruz:


var stripe = Stripe(YOUR_PUBLIC_KEY);


Müşteri “Abone Ol” butonuna tıkladığında, aşağıdaki kod parçasını çalıştırmalıdır:


stripe.redirectToCheckout({
sessionId: this.state.session_id
})
.then(function(result) {
// If `redirectToCheckout` fails due to a browser or network
// error, display the localized error message to your customer
// using `result.error.message`.
var displayError = document.getElementById('error-message');
displayError.textContent = result.error.message;});


Müşteri butona tıkladığında, aşağıda sayfayı görür:


Ekran Görüntüsü — https://stripe.com/docs/payments/checkout

Not: Stripe test key’lerini kullanırsanız sayfa test modunda görünür. Ödeme adımınızı test kartı numaraları ile test edebilirsiniz.


 • Varsayılan ABD kartı — 4242 4242 4242 4242
 • 3D Secure ile kimlik doğrulaması için — 4000 0000 0000 3220

Sonuç:Stripe’nin çok çeşitli özellikleri ve harika bir dokümantasyonu var. Stripe’yi kullanmadan önce dokümantasyonunu da okumanızı tavsiye ederim.

 

Yazan: Berat Nakip

Yayınlanma Tarihi: 02.07.2020