Müşterilerimiz İletişim EN

Veri Gölünüzü Planlamaya ve Kurmaya Akıllı Bir Yaklaşım

 

Özetle;

Günümüz işletmelerinin karşılaştığı başlıca veri sorunları nelerdir?

Günümüzde işletmeler, çeşitli noktalardan topladıkları büyük miktarda veriyi birleştirme, analiz etme ve yorumlama, ardından da bunları içgörülere ve etkin bir şekilde eylemlere dönüştürmede önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Aslında ihtiyaç duydukları, farklı veri varlıklarına hitap edebilecek, veri işlemeyi ve veri analitiğini hızlandırabilecek ve yenilikçi yaklaşımı daha düşük maliyetlerle benimsemelerini sağlayacak yeni nesil mimarilerdir.

İşletmeler bir veri gölü tasarlamak için ne tür bir yaklaşıma ihtiyaç duyar?

İşletmeler, projenin başındaki stratejik şirket hedeflerine ve teknik niteliklerine göre veri göllerini büyütmek için farklı sürelere ve yeteneklere ihtiyaç duyar. İşletmelerin en uygun veri depolama ve devreye alma süreçlerine ulaşmadan önce çeşitli teknolojileri ve yönetim yaklaşımlarını gözlemleyerek, test ederek ve geliştirerek veri gölü tasarımı ve sunumuna çevik bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğinin altını çizmek gerekir. Doğru yaklaşımla şirketler, veri mimarilerinin maliyetini ve karmaşıklığını önemli ölçüde azaltırken, analitik odaklı içgörülere rakiplerinden çok daha hızlı ulaşabilirler.

Veri gölü geliştirirken işletmelerin yanıtlaması gereken temel sorular nelerdir?

Verileriniz şu anda nerede saklanıyor? | Verilerinizin toplam boyutu nedir? | Verilerinizi nerede depolayacaksınız? | Verilerinizi ne kadar dönüştürmeye ihtiyacınız var? (EL/ELT/ETL) | Mevcut analiz araçlarınız ne kadar gelişmiş? | Geleneksel/modern geliştirme araçlarına ve metodolojilerine sahip misiniz? | İş yüklerinizi dinamik olarak mı yönetiyorsunuz? | Genel olarak kaç tane eşzamanlı veri kullanıcısına ihtiyacınız var? | Son kullanıcıların verilere ne kadar hızlı erişmesi gerekiyor?

Yazan: Gizem Terzi Türkoğlu

Yayınlanma Tarihi: 27.09.2022